Zavod hospic Ljubljana vas ob Svetovnem dnevu hospica in paliativne oskrbe vabi
na učno delavnico s priznano psihologinjo Alenko Rebula
OSKRBA UMIRAJOČIH TERJA ODNOS, NE RUTINE
v četrtek, 10. oktobra 2019, med 9. in 15. uro v Ljubljano, v dvorano URI Soča, Linhartova cesta 51/IV.

Na učni delavnici bomo pregledali kaj vse je vodilo v naših odnosih do uporabnikov in kaj lahko še doprinesemo,
izboljšamo, da bomo svoje življenje resnično živeli in tudi v svoje delo z hudo bolnimi in njihovimi svojci vstopali z odnosom,
ne rutino in s tem doprinesli h kakovosti življenja in dela, ki ga opravljamo.

Usposabljanje je namenjeno strokovnim delavcem: zdravnikom, medicinskim sestram, negovalcem, psihologom,
socialnim delavcem in sodelavcem, učiteljem, vzgojiteljem, svetovalnim delavcem, prostovoljcem kot tudi vsem drugim, ki
se v osebnem življenju srečujejo z minljivostjo.
Program je za zaposlene v zdravstveni in babiški negi in oskrbi, ter je verificiran in ovrednoten s 6. licenčnimi točkami.

Udeležba na učni delavnici je brezplačna.
Prijave za seminar do zasedbe mest: info@ljubhospic.si

Kadar ni več kaj storiti, ostane še vedno nekaj.