Ker je Hiša Ljubhospica zavod, katerega ustanovitelj je oseba javnega prava,
ne more pridobiti statusa v javnem interesu in posledično ni upravičena do
ugodnosti, ki izhajajo iz tega. Zato prosimo, da ji, če to želite, donacijo namenite z bančnim nakazilom.

Hiša Ljubhospica je trenutno edini stacionarni hospic v državi, kjer
multidisciplinarni tim zagotavlja neprekinjeno celostno strokovno in sočutno oskrbo
umirajočih ob koncu življenja, a kljub temu še vedno ni umeščen v državni načrt
paliativne oskrbe. Zato se še vedno v celoti financira zgolj iz donacij, pri čemer je
daleč največji donator Lekarna Ljubljana, ki je po finančnih težavah v preteklosti
omogočila ponovno odprtje hiše.

Čeprav hiša skrbi za najbolj ranljive člane skupnosti in zagotavlja brezplačno
oskrbo vsem, tudi tistim brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, nima in tudi
ne more pridobiti statusa zavoda v javnem interesu in s tem vseh ugodnosti, ki
izhajajo iz njega. V nasprotju z društvi namreč zavodi do takšnega statusa niso
upravičeni, četudi opravljajo povsem enako (nepridobitno) dejavnost. Novi zakon o
nevladnih organizacijah naj bi sicer to popolnoma neosnovano in diskriminatorno
razlikovanje ukinil, ohranil pa bo določilo, da do statusa v javnem interesu ni
upravičen zavod, ki ga je ustanovila oseba javnega prava. Ker je ustanovitelj (in
hkrati največji donator) Hiše Ljubhospica javni zavod Lekarna Ljubljana, slednja
omenjenega statusa torej ne bo mogla pridobiti.

Ugodnosti, ki izhajajo iz takšnega statusa, je več, gotovo najpomembnejša pa je
upravičenost do donacij posameznikov, ki lahko nevladnim organizacijam v
javnem interesu namenijo 0,5 odstotka svoje dohodnine.

Zato prosimo, da, če to želite, donacijo nakažete z bančnim nakazilom:

Ljubhospic (Zavod Hospic Ljubljana)
Komenskega ulica 11
SI—1001 Ljubljana

IBAN: SI56 1910 0001 1315 977
BIC: SZKBSI2X

Ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc ob tem še enkrat pozivamo, naj pristopi
k reševanju nevzdržne situacije, v kateri deluje ta človekoljubna ustanova, saj
oskrba najbolj ranljivih bolnikov ob koncu življenja ne more in ne sme biti
prepuščena družbeno odgovornim podjetjem in posameznikom.

Pravica do dostojanstvenega umiranja je namreč temeljna človekova
pravica, zato se bomo še naprej borili za njeno uresničevanje.