V skladu s 37. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) objavljamo kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov zavoda Hospic Ljubljana:
pooblascena.oseba@iepri.si
IEPRI, d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana
dr. Boštjan Berčič, strokovni vodja